Stichting Fratsen

Naam instelling: Fratsen

Statutaire naam instelling: Stichting Fratsen

Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziekparticipatie

RSIN: 860890739

Postadres: Bergweg 133b
3037 EE Rotterdam

Telefoonnummer: 06 311 50 393

E-mail: contact@fratsenproducties.nl

Voorzitter: Lynn Schuurs

Secretaris: Kaylee Laurens

Penningmeester: Jacques Antonius Seegers

Publicatie standaardformulier ANBI
In dit document, Fratsen-publicatieplicht, vindt u alle benodigde gegevens die verplicht zijn volgens de ANBI.

Wij verwijzen u ook door naar het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 voor verdere toelichting. Deze vindt u hieronder. 

inkomsten en doelstelling

Voor het jaar 2024 is de stichting merendeels afhankelijk van de bijdrage van fondsen-en subsidieverstrekkers. De organisatie ontwikkelt zich dit jaar op verschillende manieren door zich niet alleen te focussen op het tot stand brengen van eigen producties, maar door de handen ineen te slaan met partijen die net als Fratsen dicht bij de samenleving staan. Ze ontwikkelen daarmee steeds nieuwe muzikale projecten die op dit moment het verschil kunnen maken voor een bepaalde groep mensen. Dit doet het team van Fratsen wijkgericht. 2024 is het jaar dat Fratsen voornamelijk zal uitbreiden naar verschillende gebieden in Rotterdam

Word Donateur van Fratsen

Fratsen heeft de status van een ANBI-Stichting. Dit houdt in dat het voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren aantrekkelijk is om een schenking te doen. Op grond van de nieuwe Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen namelijk fiscaal aanzienlijk gunstiger geworden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten; zij kunnen de voor de stichting gemaakte kosten declareren.

Beleidsplan

Bij de programmering van activiteiten van Fratsen wordt een transparante indeling in een drietal productsoorten gehanteerd:

  • Culturele functie: organiseren van concerten en andere muzikale activiteiten
  • Maatschappelijke functie: faciliteren van activiteiten aan culturele en maatschappelijke organisaties
  • Educatieve activiteiten: het faciliteren van broedplaatsen voor het opdoen van ervaring en voor talentontwikkeling

Productsoorten zullen gerealiseerd worden met de volgende hoofdactiviteiten:

  • Het organiseren van concertmatige activiteiten
  • Het opzetten van eigen producties
  • Het faciliteren van workshops en ervaringsmogelijkheden