Stichting Fratsen presenteert

Beleidsplan

Bij de programmering van activiteiten van Fratsen wordt een transparante indeling in een drietal productsoorten gehanteerd:

  • Culturele functie: organiseren van concerten en andere muzikale activiteiten
  • Maatschappelijke functie: faciliteren van activiteiten aan culturele en maatschappelijke organisaties
  • Educatieve activiteiten: het faciliteren van broedplaatsen voor het opdoen van ervaring en voor talentontwikkeling

Productsoorten zullen gerealiseerd worden met de volgende hoofdactiviteiten:

  • Het organiseren van concertmatige activiteiten
  • Het opzetten van eigen producties
  • Het faciliteren van workshops en ervaringsmogelijkheden
Bar Benthuis - Memory Lane
232289250_4392317697456800_386844815167940475_n
collage

Doelstelling

Voor het jaar 2021 is de stichting merendeels afhankelijk van de bijdrage van fondsen-en subsidieverstrekkers. De organisatie ontwikkelt zich dit jaar op verschillende manieren door zich niet alleen te focussen op het tot stand brengen van eigen producties, maar door de handen ineen te slaan met partijen die net als Fratsen dicht bij de samenleving staan. Ze ontwikkelen daarmee steeds nieuwe muzikale projecten die op dit moment het verschil kunnen maken voor een bepaalde groep mensen. Dit doet het team van Fratsen wijkgericht. 2021 is het jaar dat Fratsen voornamelijk haar zaadjes zal planten in de stad Rotterdam. Met haar activiteiten zullen ouderen in 2021 centraal (moeten) staan, vindt de organisatie. Zij verdienen het om weer meer deel uit te maken van de samenleving.