Stichting Fratsen presenteert

Doelstelling

In 2020 is Fratsen gestart met het aanbieden van wijkgerichte muziekactiviteiten. Daarbij lag in eerste instantie de nadruk op ouderen, omdat het culturele aanbod voor ouderen in de wijk destijds ontbrak. In de loop der jaren is de doelgroep breder geworden.

De afgelopen jaren hebben we vier projecten uitgevoerd. Al deze projecten zijn uitgevoerd op basis van onze onderstaande uitgangspunten:

o Culturele functie: het organiseren van concerten en andere muzikale activiteiten.

o Maatschappelijke functie: faciliteren van activiteiten aan culturele en maatschappelijke organisaties.

o Educatieve activiteiten en talentontwikkeling: het faciliteren van speelmogelijkheden voor muzikanten voor het opdoen van ervaring.

Stichting Fratsen onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit & Inclusie in haar taakuitoefening en past dit toe op de keuze van haar activiteiten, doelgroepen, personeel en partners.

Daarnaast is de Fair Practice Code belangrijk voor ons. De gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en de creatieve industrie geeft handvatten voor een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering waarbij respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening wordt gehouden ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen. De Fair Practice Code zien we als de juiste houding voor onze organisatie